Het hele verhaal

1. De schikgodinnen waarschuwen Brynhild
Oppergod Odin straft zijn favoriet en oogappel, de Walkure Brynhild. Zij heeft op het slagveld de verkeerde koning begunstigd. Zij zal aan het hof van haar vader wachten tot er zich een huwelijkskandidaat aandient (trouwen/maagdelijkheid verliezen betekent voor een Walkure dat ze sterfelijk wordt). Brynhild heeft tegenwerpingen en bepleit dat ze tenminste een gelijkwaardige man verdient. Odin geeft daar aan toe: Zij zal in een tijdloze slaap in de burcht op De Hindenberg (Frankenland), achter een wal van vuur wachten tot er een huwelijkskandidaat langskomt die zo onbevreesd en sterk is, dat hij door de vuurwal komt en zo ontwikkeld is, dat hij haar kan evenaren in krijgs- en andere hoofse vaardigheden. Brynhild belooft zich hierbij neer te leggen. Maar Odin voegt er echter een mysterieuze bezwering aan toe: Brynhild zal niet waarlijk gelukkig en bevrijd zijn, totdat ook zijzelf door háár favoriet bedrogen is.
> meer context
 
 
2. Fafnir adoreert zijn schat
Als weergeld (genoegdoening/schadeloosstelling) voor het doden van zijn zoon, Otr, ontvangt Nevelrijk-koning Hreidmar van de daders, Odin, Loki en Hoenir, een goudschat: ‘Het Goud van Gust’ inclusief de toverring ‘Andvaranaut’. De vorige eigenaar, de dwerg Andvari, heeft de schat echter vervloekt toen Loki deze van hem wegnam. Hreidmars zoon, Fafnir, raakt in de ban van de vloek en wordt gek van hebzucht. Hij slaat zijn vader neer, verjaagt zijn broer Regin en neemt het goud mee naar een schuilplaats op De vuursteenvlakte (Westfalen). Hreidmar geeft op zijn sterfbed zijn dochter Lyngheid opdracht om voor een erfgenaam te zorgen die hem zal wreken. Ook Regin zint op wraak (en de schat).
> meer context
 
 
3. Hjordis betreurt het lot van haar zoon Sigurd
In haar toevluchtsoord aan het hof van koning Hjalprek van Thy (noordwest Denemarken), vertelt de gevluchte koningin Hjordis haar zoon Sigurd op zijn 12e verjaardag dat hij van het geslacht Völsung is. Zijn lange bloedlijn Völsung-koningen gaat terug tot afstamming van Odin. Zij vertelt ook dat zijn vader, koning Sigmund, en de vader van Hjordis, zijn grootvader koning Eylimi, gedood zijn in hun strijd tegen de Clan van de Hond (Longobarden). Hij is dus een prins. Maar een prins met de plicht om zijn vader en opa te wreken. Hjordis vertelt hem niet dat zij de kleindochter is van Lyngheid, de dochter van Hreidmar, en dat Sigurd de eerste mannelijke nazaat is sinds het familiedrama van de Nevelrijkers. Zonder het te weten heeft Sigurd dus een driedubbele wraakplicht. Hjordis meent dat haar oom Regin Sigurd de juiste opleiding kan geven om hem voor te bereiden op deze onmenselijk  zware taak.
> meer context
 
 
4. Regin zet Sigurd in voor zijn eigen doeleinden
Regin is smid aan het hof van koning Hjalprek van Thy als Hjordis Sigurd over zijn afkomst vertelt. Regin weet van het godenbloed van Sigurd en dat Hjordis een afstammeling is van zijn bloedeigen (magiër-Nevelrijker) zus. Zijn bovennatuurlijke eigenschappen maken Sigurd het uitgelezen instrument voor Regin om wraak te nemen en zich de schat toe te eigenen. Regin leidt Sigurd op tot de ultieme krijger en edelman. Zodra Sigurd zichzelf als volleerd beschouwt, vraagt hij koning Hjalprek om een aantal schepen om zijn wraak te voltrekken op De Clan van de Hond (noordkust Duitsland). Met een beetje hulp van Odin verslaat Sigurd de moordenaars van zijn vader en grootvader en oogst hij grote roem en veel respect. Vervolgens vertelt Regin zijn geschiedenis aan Sigurd. Hij vertelt dat zijn broer nu, van gedaante veranderd in een draak door middel van de magische Schrikhelm, de schat bewaakt op De vuursteenvlakte. Regin beweegt Sigurd, met de belofte van roem en rijkdom, mee te gaan om zijn broer te doden en de schat te nemen. Terwijl Regin op De vuursteenvlakte de schuilplaats van Fafnir in het oog houdt, graaft Sigurd, op Regins aanwijzingen, een kuil van waaruit hij de draak in zijn ongepantserde buik kan steken als hij naar zijn drenkplaats gaat. Een oude landloper (Odin) geeft hem aanvullende aanwijzingen waardoor Sigurd erin slaagt het monster te doden zonder, tot misnoegen van Regin, daarbij zelf om het leven te komen.
> meer context
 
 
5. De pimpelmezen bejubelen Sigurd
Als Sigurd van het bloed van de draak proeft kan hij de taal der dieren verstaan. Zeven pimpelmezen in de boom vertellen hem dat hij door Odin is behoed voor de list van Regin en dat Regin hem nu wil doden in zijn slaap. Sigurd slaat Regin het hoofd af. Dan vertellen de mezen hem over een onovertroffen schone Walkure, opgesloten in een door vuur omringde burcht op De Hindenberg, die daar ligt te wachten op een onbevreesde held die zich met haar kan meten om mee te trouwen. Sigurd gaat op zoek naar de maagd.
> meer context
 
 
6. Oom Gripir, de ziener, vertelt hoe het Sigurd vergaat bij Brynhild
Op zijn magische paard Grani springt Sigurd over de vuurwal rond de burcht op De Hindenberg. Hij wekt Brynhild. En Brynhild beproeft Sigurds kracht, strijd- en andere hoofse kunsten. De wederzijdse bewondering en genegenheid van het heldenpaar groeit met elke proef en een hartstochtelijke liefde ontstaat. Na verloop van tijd komt uit hun liefde zelfs een dochter, Aslaug, voort. Maar, de magische vlammen houden Brynhild nog steeds gevangen. Brynhild vertelt Sigurd van de mysterieuze bezwering van Odin. Brynhild en Sigurd komen op het idee om de machtigste heks in Frankenland, de Burgundar-koningin Grimhild, te vragen of zij een manier weet om de magische bezwering te verbreken. Sigurd geeft Brynhild zijn toverring als belofte van zijn verbintenis met haar en gaat op pad naar Grimhild.
> meer context
 
 
7. Koningin-Heks Grimhild lokt Sigurd en Brynhild in de val
Aangekomen in de burcht van koningin Grimhild en haar man Gjuki, koning van de Burgundar (Worms), wordt Sigurd hartelijk ontvangen. Verhalen over zijn overwinningen op de Clan van de Hond en de draak zijn hem vooruitgegaan. De heks Grimhild weet van zijn probleem maar heeft echter haar eigen plannen met hem. Zij wil de onovertroffen Sigurd, de machtige strijder met zijn aanzien en goudschat, verbinden aan het huis van de Gjukingen. Zij geeft Sigurd een magisch elixer waardoor hij Brynhild vergeet en in Grimhilds macht komt. Sigurd trouwt met Grimhilds dochter Gudrun en wordt (bloed)broeders met haar twee broers, Högni en troonopvolger Gundohar. Met de broers voert hij de ene na de andere krijgstocht en vergaart roem en rijkdom voor de Burgundar. Voor Grimhild is het echter nog niet genoeg. Zij wil ook de toverring, en de vermaarde Brynhild als gemalin voor Gundohar. Grimhild overtuigt Gundohar ervan dat Brynhild precies dé bruid is die aan zijn leven ontbreekt.
> meer context
 
 
8. Gundohar ziet alle mooie plannen van zijn moeder in duigen vallen
Gundohar gaat met Sigurd en zijn gevolg naar De Hindenberg om de Walkure als bruid te winnen. Daar aangekomen krijgt Gundohar zijn paard niet eens nabij het vuur. Ook als Sigurd hem zijn paard Grani leent lukt het Gundohar niet over de vuurwallen te komen. Dan oppert Grimhild dat Sigurd met zijn Schrikhelm de gedaante van Gundohar aanneemt en de bruid voor Gundohar wint. Aldus geschiedt. En als de gedaante van Gundohar alle proeven van Brynhild doorstaan heeft, verdwijnen plots de vlammen. Brynhild is verbijsterd en gaat als in een roes met de Gundohar-gedaante mee naar Worms. Onderweg laat zij in Dreunend Dal Aslaug als pleegdochter achter bij haar zus Bekkhild en man Heimar. Op haar huwelijkceremonie met Gundohar, ziet Brynhild Sigurd voor het eerst weer. Brynhild is woedend en geeft Sigurd de toverring terug. Grimhilds betovering breekt en Sigurd doorziet het bedrog. Uit angst voor de bovennatuurlijke krachten van Sigurd, steekt Guttorm, de halfbroer van Gundohar en Högni, Sigurd in de rug. Sigurd is dood.
> meer context
 
 
9. De bewoners van Walhalla verwelkomen Brynhild en Sigurd en vatten hun vuurproef samen
Op de lijkverbrandingsceremonie van Sigurd werpt Brynhild zich bij hem op de brandstapel. Via Nevelrijk spoedt Brynhild Sigurd achterna naar de poorten van Helrijk om te voorkomen dat Sigurd een held-onwaardig hiernamaals in Helrijk moet doorbrengen. Brynhild trotseert de trollenvrouw Gýgrin en de helhond Garmr die haar willen stoppen en weet Sigurd net voor Gnípahellir, de hellepoort, weg te grissen. Als een ware Walkure neemt ze hem mee naar Walhalla voor Odins oordeel. In Walhalla wordt Brynhild met eerherstel beloond voor haar onzelfzuchtigheid en moed. Sigurd wordt erkend als waardig bewoner van Walhalla. Sigurd en Brynhild zullen voor altijd samen zijn en deelnemen aan het feest in Walhalla tot Ragnarok, de godenschemering. Intussen in het mensenrijk staat Worms in brand. Attila de Hun, de broer van Brynhild is gekomen om zijn zus te wreken, en om zich ‘Het Goud van Gust’ toe te eigenen. Geen Burgundar overleeft. Behalve Gudrun, die Attila als bruid, samen met de goudschat, meeneemt naar zijn kamp tussen de Donau en de Tisza (Hongarije). Aldaar brengt de vloek van Andvari echter ook hen de dood.
> meer context
 
 

NB 1. Zwarte tekst: Gebaseerd op meerdere bronnen waarin Sigurd en Brynhild een rol spelen; vaak met vertaalde namen (Sigurd, Siegfried) en vaak met een andere verhaalwending… Een aantal van deze bronnen zijn: De Edda’s, De steengravure van Ramsung, De saga van de Völsungen, Het Nibelungenlied, De Thidrekssaga
Ik heb een selectie feiten gemaakt uit verschillende bronnen en die in een logische volgorde geplaatst om er een volledig verhaal van te maken met een kop en een staart. Daarbij heb ik een voorkeur gehad voor, wat ik denk dat de meest oorspronkelijke versie van het verhaal is, De Edda’s.
En ik heb geprobeerd wat werkelijke geschiedenisfeiten uit de verschillende verhalen te benadrukken. De vele volkeren die een rol spelen hebben namelijk echt bestaan. Daarvan is veel terug te vinden bij de romeinse geschiedschrijvers, maar ook in de gedichten Beowulf en Widsith en de Tribes of Widsith. Gundohar koning van de Burgundar en Attila koning van de Hunnen hebben ook echt bestaan en zij hebben ook daadwerkelijk strijd geleverd in De slag bij Worms in 436.
 
 
NB 2. Groene tekst: Eigen interpretatie. Ik heb de hiaten in de vertellingen aangevuld naar eigen inzicht met als reden om het verhaal een ‘waterdicht’ en logisch, romantisch heldenverhaal te maken. Een verhaal waarin een held en een heldin verschillende tegenslagen en beproevingen moeten doorstaan om uiteindelijk beloond te worden; een ‘Happy End’ dus… En geen ‘Griekse Tragedie‘ of andersoortige epische vertelling waarin het ‘dramatisch’ afloopt met de hoofdrolspelers.
 
 
NB 3. De meeste betekenissen van de namen zijn hier te vinden. In ‘meer context’ heb ik de vertaling van de namen er vaak tussen haakjes achter gezet… Een aantal betekenissen heb ik proberen te achterhalen met Google Translate in IJslands (wat blijkbaar nog het meest op Oud-Noors lijkt), Noors, Zweeds en Deens…