Song 8

< back

titel: Panic
zang: Gundohar
thema: ontluistering
emotie: wanhoop
 
handeling: Gundohars ontluistering groeit als hij op wallen van zijn burcht staat en ziet hoe Worms in brand staat. Hij probeert na te gaan waar het misging. Altijd heeft hij naar zijn moeder geluisterd. En altijd ging het de Gjukingen voortreffelijk voor de wind.

Totdat? Ja Tot wanneer? Wanneer ging het mis?

Worms is nu omsingeld door Hunnen. Sigurd is dood. Brynhild is dood. Paniek!

Hij vertelt (zingt) hoe Sigurd, vermomd met de Aegirshelm, Brynhild voor hem wint, hoe Sigurd op de bruiloft van Gundohar en Brynhild ontwaakt uit de betovering die zijn moeder over hem heeft afgeroepen, hoe kwaad Sigurd werd, en hoe zijn halfbroer Gutthorm Sigurd in de rug steekt… Hoe zijn toekomstige bruid zich in de vlammen van de verbrandingsstapel van Sigurd werpt…

En hoe hij nu vanaf de wallen van zijn burcht ziet hoe Attila de Hun verhaal komt halen en zich de rijkdommen komt toe-eigenen.

  Het paard van Gundohar weigert bij de vuurwal om de burcht van Brynhild

– – – – intro

– – – – chorus

hoogtepunt; dieptepunt
en alles is voorbij
wat er precies gebeurde
is niet duidelijk voor mij

je hebt het mooi onder controle
maar precies op dat moment
loopt het mis omdat je even
niet goed op je hoede bent

– – – – verse: Sigurd doorziet bedrog

we bouwden aan de toekomst
fundament voor ons bestaan
er was niets wat er op wees
dat dit mis zou kunnen gaan

– – – – chorus

hoogtepunt; dieptepunt
en alles is voorbij
wat er precies gebeurde
is niet duidelijk voor mij

je hebt het mooi onder controle
maar precies op dat moment
loopt het mis omdat je even
niet goed op je hoede bent

– – – – verse: Brynhild doorziet bedrog

wat onze de band had moeten sterken
had een averechts effect
de situatie escaleerde
ik verspeelde jouw respect

– – – – bridge

het licht bereikt mijn netvlies
niets daarvan bereikt mijn brein
het is te ongeloofwaardig
om waar te kunnen zijn

verleden heden toekomst
tegelijk(ertijd) in één moment
totdat (het) tot je doordringt
dit kan niet worden afgewend

– – – – intermezzo (intro)

– – – – chorus

hoogtepunt; dieptepunt
en alles is voorbij
wat er precies gebeurde
is niet duidelijk voor mij

je hebt het mooi onder controle
maar precies op dat moment
loopt het mis omdat je even
niet goed op je hoede bent

– – – – verse: Attila doorziet bedrog

(en) nu niemand meer eerbiedigt
wat ons aanvankelijk verbond
zie ik dat alles wat we bouwden
gelijkgemaakt wordt met de grond

– – – – bridge

het licht bereikt mijn netvlies
niets daarvan bereikt mijn brein
het is te ongeloofwaardig
om waar te kunnen zijn

verleden heden toekomst
tegelijk(ertijd) in één moment
totdat (het) tot je doordringt
dit kan niet worden afgewend